ANBI CARTS VOOR KIDS 2020
ANBI-overzicht
Jaarrekening Stichting Carts Voor Kids
Inkomsten- uitgaven 2020

Inkomsten:
oranjefonds€ 140.00
Gift €2.910
Banksaldo € – 5.33
Totaal € 3.044.67

Uitgaven:

reclame € 150

Benzinekosten € 200.10 

Website kosten € 239.03

oranje fonds  € 69.80 voor burendag

terug gestort oranjefonds  €70.20

zakelijke beheer €129.30
Administratie € 215.61
Aankoop diverse goederen voor klanten € 1.550.18


Kantinekosten € 134.74
Garagekosten   €285.71
Totaal € 3.044.67
Het RSIN:
Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Fiscaal nummer 851766900
Adres stichting CVK: Broekslootkade 93 Voorburg 070-7790221
Bestuurders M. Kerkvliet secretaris en T. koning Penningmeester.Voorzitter K. Berenfinger