ANBI CARTS VOOR KIDS 2021
ANBI-overzicht
Jaarrekening Stichting Carts Voor Kids
Inkomsten- uitgaven 2021

Inkomsten:2021
Gift € 3.600.00
Banksaldo € – 17.24
Totaal € 3.582.76

Uitgaven: 2021

Reclame drukwerk  € 57.24

Benzinekosten € 400.00 

Website kosten € 200.00

Aankoop diverse goederen voor klanten € 2.000.00

Kantinekosten €  120,00
verzekering auto € 840.00
Totaal € 3.600.00
Het RSIN:
Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Fiscaal nummer 851766900
Adres stichting CVK: Broekslootkade 93 Voorburg 070-7790221
Bestuurders M. Kerkvliet secretaris  Voorzitter K. Berenfinger