INKOMSTEN- UITGAVEN 2022

ANBI Carts Voor Kids 2022
ANBI-overzicht
Jaarrekening  Stichting Carts Voor Kids
Inkomsten- uitgaven 2022

Inkomsten:2022
Gift € 2.705.35 van D. Berenfinger
Banksaldo € – 163.55
Totaal € 2.541.80

Uitgaven: 2022

Reclame drukwerk  €  125,35

Benzinekosten €  300.00

Website kosten €  230.00

Aankoop diverse goederen voor klanten € 1.900

Kantinekosten €  150.00
Totaal € 2705.35
Het RSIN:
Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Fiscaal nummer 851766900
Adres stichting CVK: Broekslootkade 93 Voorburg 070-7790221
Bestuurder M. Kerkvliet secretaris  nieuwe  voorzitter  in gesprek 2023