ANBI CARTS VOOR KIDS 2021
ANBI-overzicht
Jaarrekening Stichting Carts Voor Kids
Inkomsten- uitgaven 2021

Inkomsten:2021
Gift €2.760
Banksaldo € – 17.24
Totaal € 2742.76

Uitgaven: 2021

Reclame drukwerk  € 57.24

Benzinekosten € 400.00

Website kosten € 200.00

Aankoop diverse goederen voor klanten € 1.500

Kantinekosten €  137.24
Garagekosten   € 500.00
Totaal € 2.742.76
Het RSIN:
Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Fiscaal nummer 851766900
Adres stichting CVK: Broekslootkade 93 Voorburg 070-7790221
Bestuurders K. Berenfinger Voorzitter en T. koning Penningmeester.