ANBI CARTS VOOR KIDS 2019
ANBI-overzicht
Jaarrekening Stichting Carts Voor Kids
Inkomsten- uitgaven 2019
Inkomsten:
Gift €3.409,68
Banksaldo € 00,00
Collecte oranjefonds € 400,48
Totaal € 3.810,16
Uitgaven:

reclame € 203,01 Benzinekosten€ 279,18  van oranje fonds gehad €400,48 voor fruit en appel bomen planten.
Kosten website onderhoud €290,00 zakelijke beheer €163,52
Administratie € 278,00
Aankoop diverse goederen voor klanten € 2.000
Kantinekosten € 109,85
Garagekosten   €86,12
Totaal € 3.810,16
Het RSIN:
Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Fiscaal nummer 851766900
Adres stichting CVK: Broekslootkade 93 Voorburg 070-7790221
Bestuurders K. Berenfinger Voorzitter en T. koning Penningmeester.