ANBI CARTS VOOR KIDS 2018
ANBI-overzicht
Jaarrekening Stichting Carts Voor Kids
Inkomsten- uitgaven 2018
Inkomsten:
Deks service BV NL Doet € 730,00
Gift €3.050,00
Banksaldo € 1,43
Collecte oranjefonds € 409,58
Parc ink € 50,85
Totaal € 4.241,86
Uitgaven:
Kosten website onderhoud €269,66 zakelijke beheer €137,62
Klus /NL doet oranje €1139,58 Administratie € 45,00
Aankoop diverse goederen voor klanten € 2000,00
Kantinekosten € 150,00
Drukwerkmachine €500,00
Totaal € 4.241.86
Het RSIN:
Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Fiscaal nummer 851766900
Adres stichting CVK: Broekslootkade 93 Voorburg 070-7790221
Bestuurders M. Kerkvliet secretaris en T. koning Penningmeester