Project voorstel van Stichting Carts Voor Kids  januari 2024

Een duidelijke omschrijving van het initiatief of de activiteit

Wij halen gratis/kopen diverse goederen op met onze bus en brengen deze gratis naar de kansarme gezinnen in Den Haag en omstreken. Ook helpen scholen mee…zij plaatsen een bericht over onze stichting op hun nieuwsbrief, mensen kunnen dan vrijblijvend contact opnemen met de onze stichting voor gratis kleding, witgoed en fietsen enz. Nu, omdat wij deze gezinnen helpen hebben de ouders extra geld over om eten te kunnen kopen en hebben geen dure uitgaven meer zoals tv, wasmachine, kleding, fietsen enz. Dat vangen wij op door uw gratis goederen te geven aan deze gezinnen.

De beoogde doelgroep;

Beoogde doelgroep zijn de Kansarme gezinnen in Nederland.

Het te verwachten resultaat;

Zoveel mogelijk mensen bereiken via sociale-media, reclame en scholen.

Het kader waarin het initiatief of de activiteit plaatsvindt;

Het kader waarin het initiatief of activiteit plaatsvindt; in Den Haag en omstreken.

De meerwaarde ten opzichte van reguliere activiteiten;

De meerwaarde ten opzichte van reguliere activiteiten; wij helpen arme gezinnen met diverse goederen en brengen de goederen gratis bij de mensen thuis. Ouders hebben dan meer te besteden om eten te kopen voor de kinderen en voor zichzelf. Een zorg minder die nemen wij op ons! Dat is helpen. Zo helpen wij de armoede een stukje de wereld uit.

Wij geven per maand ongeveer € 250 euro uit aan witgoed en andere spullen om deze mensen te helpen.

Wij geven voor dit project ongeveer €25 euro per maand extra uit aan benzine voor vervoer goederen.