Stichting Carts Voor Kids
Beleidsplan 2023-2024
Den Haag, januari 2024

Voor u ligt het beleidsplan van de stichting Carts Voor Kids .
De stichting is in 2012 opgericht.

De stichting heeft ten doel om ouders en kinderen in Nederland te helpen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit wordt gefinancierd door middel van collecte, giften, verkoop van loten en andersoortige opbrengsten.

Dit is vastgelegd in de statuten van de stichting welke notarieel zijn vastgelegd.

Het bestuur bestaat op dit moment uit een tweetal leden en wel:

Voorzitter :
Secretaris šŸ˜€ Berenfinger
Penningmeester : Trees De Koning

De stichting heeft geen winstoogmerk en het bestuur is dan ook onbezoldigd.

Eventuele positieve exploitatieresultaten zullen worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Het bestuur Carts Voor Kids
Den Haag Januari 2024

Inhoudsopgave:

Bladzijde 4: Activiteiten
Bladzijde 5: Werving van gelden
Bladzijde 6: Nieuwe activiteiten
Bladzijde 7: Vermogen van de stichting

Activiteiten

Om te kunnen voldoen aan de opdracht in de statuten wordt er gebruikt gemaakt van een groot netwerk van mensen die zich willen inzetten voor ons doel.

De stichting wil diverse kaarten kopen tegen zeer lage prijzen bijvoorbeeld kaarten in, bundelt deze en verkoopt deze op verschillende manieren (markt, huis aan huis) om gelden in te zamelen.

Werving van gelden

Op dit moment ontvangt de stichting vooral giften van bekenden.

Op scholen waar de stichting al bezig is met haar activiteiten wordt actief meegedaan aan het inzamelen van cartridges.

Op deze manieren proberen we een donateurs bestand op te bouwen welke we met een regelmaat willen voorzien van een nieuwsbrief.

Ook wordt de mogelijkheid onderzocht om promotiemateriaal te laten maken welke doorverkocht kan worden.

Bedrijven en fondsen zullen vanaf 2020 worden benaderd voor financiƫle steun.

Door middel van zogenaamde banners willen we ook potentiele sponsors bereiken.
Nieuwe activiteiten

Na de start in 2018 zijn we nu dus bezig met het uitbreiden van ons netwerk in alle richtingen. Sponsors aan ons binden, donateurs zoeken, reclame uitingen plaatsen en activiteiten voor kinderen te organiseren.

Het vermogen van de stichting

Zoals eerder is aangegeven en in de statuten wordt benadrukt heeft de stichting geen winstoogmerk. De bedoeling is wel om een financiƫle buffer te creƫren waardoor er voor de stichting ruimte ontstaat om de activiteiten te kunnen blijven ontplooien.

De boekhouding wordt bijgehouden door de penningmeester gedaan en uitgaven worden alleen gedaan bij unaniem besluit van het bestuur.

Ieder bestuurslid kan en mag zaken aandragen waarvan hij/zij denkt dat de stichting daar baat bij kan hebben. Ieder bestuurslid mag de stichting uitdragen en vertegenwoordigen conform de afspraken welke zijn gemaakt en vastgelegd in de statuten, de notariƫle oprichtingsakte en dit beleidsplan.

Gedurende het jaar zal het bestuur regelmatig de lopende zaken bespreken en na de jaarafsluiting de jaarstukken vaststellen in een bestuursvergadering.