INKOMSTEN- UITGAVEN 2023

ANBI Carts Voor Kids 2023
ANBI-overzicht
Jaarrekening  Stichting Carts Voor Kids
Inkomsten- uitgaven 2023

Inkomsten:2023
Gift € 2.667,07 ontvangen van D. Berenfinger
Banksaldo € – 141,17
Totaal € 2.525,90

Uitgaven: 2023

Reclame drukwerk      € 264,02

Website/onderhoud   €  253,05

Kantinekosten             €  350,00

Aankoop diverse goederen voor klanten € 1.800

Totaal € 2.667,07
Het RSIN:
Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer)
Fiscaal nummer 851766900
Adres stichting CVK: Broekslootkade 93 Voorburg 070-7790221
Bestuurder M. Kerkvliet secretaris en  penningmeester T.de Koning .