Wij helpen ook bij rampen.

Wij Helpen Bij Rampen. ( Stichting CVK). Als er ergens wat gebeurt in de wereld door oorlog, overstromingen/tsunami, aardbevingen, tropische cycloon, voedselhulp, droogte en water tekort ( waterpompen), oorlogslachtoffers , …